Grupa powstała na fundamentach niezależnej agencji marketingowej mającej w centrum swoich kompetencji digitall i innowacje.
Dziś prężnie rozwija się w kolejnych obszarach mając swoje ambicje stać się Polską grupą działającą na międzynarodowych rynkach.

Agencja Warszawa Data Driven Solutions Media Icon ROININ Fenek Rano Zebrano